Veckobrev v-8, 6A&6B

Hej alla!

Nästa veckan är det sportlov och eleverna är lediga. Eleverna börjar skolan den 8 mars 2021. Under sportlov pågår lovskolan från 1 mars till 3 mars till de berörda på eddaskolan. Eleverna är redo för lite lov. Hoppas de vilar och kommer tillbaka med mycket mer energi.

6a är klar med geografi och 6b har haft samhällskunskap. Efter lov läser 6a samhällskunskap och 6b läser geografi. I matte fortsätter vi med repetition i mattebok. I en och sv kommer vi skriva texter efter lov och tränar på grammatik. I no har vi börjat med fysik och NTA låda och det fortsätter vi efter lov.

Vi önskar er all trevlig sportlov.

MVH

Anju, Peder

Information till vårdnadshavare i grundskolan

Pandemin fortsätter att påverka vår verksamhet på flera skolor och i flera verksamheter har vi fått göra anpassningar under första delen av vårterminen. Dessvärre är smittspridningen fortfarande omfattande i regionen. Inför det stundande sportlovet följer nedan information som berör elever i grundskolan.

Elever som har varit utomlands

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning.  Vi vill därför uppmärksamma er på att barn och elever som har varit utomlands ska stanna hemma i familjekarantän i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Testa er så fort som möjligt efter att ni kommit till Sverige och testa er igen fem dagar efter ankomsten. Ta reda på hur ni testar er i ert närområde genom att besöka webbplatsen 1177.se. Även om man har testats negativt ska man stanna hemma i sju dagar. Barn, oavsett ålder, ska också följa samma rekommendation om att stanna hemma i sju dagar. 

Läs Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om vad du ska tänka på om du reser på sportlovet: Undvik nära kontakter i minst sju dagar om du varit utomlands — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Fortsätt att följa restriktionerna

Det är viktigt att vi alla följer restriktionerna även under lovet. Det gäller oavsett om vi tillbringar lovet hemma, på annan ort i Sverige eller om ni reser utomlands. Som alltid är det viktigt att ni är uppmärksamma på symtom och håller barnen hemma om de är sjuka, även om symtomen är milda

Läs mer om Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/

Distansundervisning för årskurs 7-9 under vecka 10

Smittskydd Stockholm har tagit beslut om regionala rekommendationer för Region Stockholm med anledning av att antalet bekräftade fall av covid-19 har ökat avsevärt i regionen de senaste veckorna. Smittskydd Stockholms rekommendation för huvudmannen är att högstadieskolor i regionen använder sig av möjligheten till distans- och fjärrundervisning hela vecka 10, veckan efter sportlovet. Under skollov finns en risk att man trots försiktighet träffar andra personer än de man vanligen träffar, oavsett om detta sker på en resa eller inte. Självklart följer vi i Sigtuna kommun regionens rekommendationer. Detta innebär att alla elever i årkurs 7-9 kommer att ha distansundervisning 8-12 mars.

Växelvis distansundervisning vecka 11-12

Efter vecka 10 återgår eleverna till växelvis distansundervisning. Detta innebär att årkurs 7 kommer att undervisas på distans under vecka 11 medans årskurs 8 kommer vara på plats i skolan för att sedan bytas av veckan efter det. Årskurs 9 återgår till undervisning på plats i skolan från och med 15 mars.

VeckaÅk 7Åk 8Åk 9
Vecka 10DistansundervisningDistansundervisningDistansundervisning
Vecka 11DistansundervisningPå plats i skolanPå plats i skolan
Vecka 12På plats i skolanDistansundervisningPå plats i skolan

Hoppas ni alla får ett vilsamt sportlov!

Med vänliga hälsningar

Barn- och ungdomsförvaltningen

Veckobrev v-7 6a&6b

Hej alla!

Nästa veckan på tisdag har vi utvecklingssamtal med resten av eleverna. Några har vi haft i onsdags. Eleverna kommer och sluta direkt efter lunch. Utvecklingssamtal börjar 13:00 på tisdag.

6b har fått matte läxa. Och har varje dag studiehjälp på morgonen kl 7:30 till 8:00. I Matte har vi börjat med problemlösning frågorna. I svenska och engelska skriver i texter. I no fortsätter vi med fysik och NTA Låda med experiment. I so är vi snart klara med geografi och 6b är klar med samhällskunskap.

Kom ihåg

idrott måndag, tisdag

idrott prov måndag

spanska/franska prov Tisdag

Studiehjälp 6a torsdag, 6b varje dag på morgonen

Trevlig helg!

MVH

Anju, Peder

Veckobrev v.6, 6a&6b

Hej alla!

Tiden går så fort och eleverna har börjat att räkna dagarna inför sport lovet. Nästa veckan på tisdag den 17/2 har vi utvecklingssamtal med eleverna på distans. Det börjar kl 13:00 och pågår till 19:00. Därför skickar vi hem eleverna direkt efter lunch. Spanska , Franska och Engelska lektion är inställd på tisdag.

I matte har 6a börjat med cirkel och räkna omkrets och area av det. I en och svenska tränar vi alltid på läs och skriv förmåga under lektionstid. I no arbetar vi med fysik och fortsätter med det hela terminen. I so kommer vi bli klara med geografi innan sportlov. Sedan direkt efter sportlov börjar 6a med samhällskunskap och 6b geografi. 6a eleverna har presentation av ett europeisk land de har fått. Presentation är veckan 8 på onsdag.

Prata alltid med era barn angående vårdad språk på skolan.

Kom ihåg

Idrott måndag, tisdag

Simskola Onsdag (bara berörda)

MVH

Anju, Peder

Veckobrev v-5 6a&6b

Hej!

Eleverna är lediga på måndag. Det ät studiedag för lärarna och fritids personal. Därför fritids är stängt på måndag. Eleverna kommer på tisdag den 9/2 till skolan. Påminn era barn att det är idrott på tisdagen.

6a tar med sig hem idag tiderna för utvecklingssamtal. Hoppas ni alla har fått information om skolvalet från kommunen. Nästa veckan kommer vi börja med kap 8 i matte boken som handlar om cirkeln. I svenska och engelska tränar vi på läsförmåga och grammatik. . 6b arbetar med samhällskunskap i so.

Prata gärna med era barn angående buss åkning till Valsta. Alla barn MÅSTE följa reglerna på bussarna. De måste sitta och ha bälte på.

Kom ihåg

Idrott måndag, Tisdag

Studiehjälp Torsdag

MVH

Anju,Peder

Veckobrev v-4 6a&6b

Hej!

Under veckan har vi börjat med kap 7 i matte och några är fortfarande på kap 6. Kap 7 arbetar eleverna med volym, hastighet och vikt. I svenska har vi börjat med en ny bok Alex dog boy och gör vi uppgifter som tillhör till det. I so fortsätter vi med Europa och eleverna har börjat med med enskilt arbete. Eleverna har fått varsin land som de ska skriva fakta om. De kommer att presentera under veckan 7. I engelska fortsätter vi med boken och tränar på läsförståelse och grammatiken.

Vi har fått NTA låda från natur skolan och snart ska vi börja med experiment i klassrummet. Tema är rörelse och konstruktion. Eleverna är väldigt nyfikna inför det. Snart ska jag skicka hem tider för utvecklingssamtal. På grund av pandemin kan vi inte träffa på skolan däremot kommer vi ringa er digital, vanligt telefon samtal eller skickar vi hem IUP med era barn.

Kom ihåg

Idrott mån, tis

Simskola Onsdag (bara de berörda)

Studie stöd Torsdag (14:00-14:30)

Trevlig helg!

MVH

Anju, Peder

Veckobrev v-3 6a&6b

Hej alla!

Hoppas ni alla mår bra och är friska. Nästa veckan på onsdag har 6a kemi prov och eleverna har fått text om det. 6b har kemi prov på måndag och ska lämna in inlämning av kap 4 i kemi samt inlämning av kap 6 i matte bok på måndag.

Vi är nästan klar med kap 6 i matteboken och några elever har lite kvar att göra klart. I so arbetar 6a med geografi och 6b med samhällskunskap. I no läser vi om universum och arbetar med frågor. I svenska och engelska tränar vi på läsförståelse och skriver olika texter. 6a har bild under vårtermin och 6b har hemkunskap.

Prata alltid med era barn angående en vårdat språk på skolan.

Kom ihåg

Idrott måndag, tisdag

läxhjälp Torsdag (14:00-14:30)

MVH

Anju, Peder

Veckobrev V- 3 6a&6b

Hej alla!

Ville bara påminna att skolvalet närmar sig inför års 7 och ni kommer att få infobrev runt 25/1 från kommunen. och skolvalet ska göras mellan 8-22 feb. Ni kommer att få information om hur ni gör valet i info brevet. Detta kommer och ske på sigtuna.se med hjälp av (bank-id) på mitt skolval. Detta öppnas den 8 feb på hemsidan.

Tiden går så fort och vi har börjat med alla ämnena. I matte har vi börjat med 6b boken och vi arbetar med tal. I no arbetar vi med fysik och längre fram kommer det bli experiment med NTA låda. I so har 6a geografi och 6b har samhällskunskap. I svenska och engelska tränar vi på olika texter och grammatik. Eleverna som har haft träslöjd ska börja med syslöjd under vår termin och de som har haft syslöjd byter med träslöjd.

Kom ihåg

Idrott mån- tis

Studiehjälp Torsdag (14:00-14:30) 6a

MVH

Anju, Peder

Veckobrev v 51 6a&6b

Hej alla!

Nu är det jullov och vi har haft jätte roligt avslutning med eleverna. De är så underbara som fixade fika till alla och deltog i alla olika lekar. Både jag och Peder tackar er alla för den tiden.

Eleverna behöver vila nu och skolan börjar 12 januari och det är idrott första lektion för 6a och efter har 6b.

Här är hälsning från förvaltning till föräldrar

Höstterminen 2020 lider mot sitt slut.

Alla våra medarbetare gör varje dag sitt yttersta för att alla barn ska ha en trygg och lärorik vardag i våra för- och grundskolor. Den här terminen har inneburit utmaningar som vi inte tidigare mött. Den pandemi som drabbat världen har ställt stora krav på våra verksamheter att anpassa verksamheten efter myndigheternas rekommendationer och snabbt kunna ställa om utifrån rådande läge. Nu under hösten har vi också haft en hög personalfrånvaro då många medarbetare varit sjuka. Vi vill därför än en gång vädja till er vårdnadshavare som har möjlighet att låta barnen vara lediga från förskola och fritidshem nu under jullovet att göra det. På så sätt kan vi ge fler ur vår personal en välförtjänt ledighet under helgerna.

Förskolan och fritidshemmen håller öppet som vanligt. Bland er vårdnadshavare finns förstås många som har arbeten som inte kan utföras på distans och som inte heller tar paus för att det är jullov. Vi vet också att det bland er vårdnadshavare finns sjuksköterskor, läkare och andra samhällsviktiga yrkesroller som varje dag möter utmaningar som är större än vi kan föreställa oss.

Vi vill understryka att ni som behöver omsorg i förskola och på fritidshem under jullovet ska känna er välkomna. Era barn kommer att mötas av trygga vuxna som gör sitt bästa för att verksamheten ska fungera på allra bästa sätt.

Till sist vill vi tacka alla er vårdnadshavare för ett gott samarbete under terminen. På några skolor och förskolor har vi under terminen behövt fatta snabba beslut om att begränsa öppettider och införa distansundervisning. Vi vill varmt tacka er för den förståelse ni visat oss kring detta.

Nu önskar vi er alla en god jul och ett gott nytt år!

                                                           /

                                  Barn- och ungdomsförvaltningen

MVH

Anju, Peder