Veckobrev V.11 5AB

Hej alla föräldrar och elever!

Ytterligare en vecka har gått väldigt snabbt en kunskapsrik. Eleverna har jobbat väldigt intensivt på lektionerna och de har varit mycket grupparbeten under veckan.

I SO har vi börjat med grupparbete där eleverna är indelade i fyra olika grupper. Eleverna skapar egna partier. De får diskutera fram hur demokratisk partierna ska vara samt de lagar och regler de vill att samhället ska ha.

I NO har eleverna även jobbar i grupper där de har fått olika uppgifter om momentet energi. De har arbetat tillsammans och hjälp varandra mycket, vilket är roligt att se eftersom de stöttar och hjälper varandra mycket i skolan.

Vi har en lärarstudent som heter Mattias och han är ute på sin första VFU-kurs. Mattias är väldigt duktig och har därför fått en bra lärarrelation till eleverna. Han har även haft några lektioner och eleverna har då varit otroligt aktiva under hans lektioner. Detta är väldigt roligt att se och Mattias kommer att vara med oss fram till den 27 mars. Under den perioden han är här så kommer han att ha fler lektioner i olika ämnen med klassen.

På fredag den 20/3 har eleverna prov i Energi. Jag Evin lärare i 5B kommer att dela ut papper som de ska träna till. På måndag får eleverna pappret. Detta gäller bara 5B.

Vi har tillsammans 5A och 5B fått våra NTA lådor och vi ska börja arbeta tillsammans med varandra under NTA lektionerna. Denna moment handlar om ett hemligt pulver som eleverna skall undersöka med olika metoder.

Viktig påminnelse:

Alla elever måste ta med sig ombyteskläder till idrotten. Många påstår att de redan har på sig sina idrottskläder och byter därför inte om varken innan eller efter utförd idrottslektion. Det är jätteviktigt att eleverna har med sig ombyteskläder till idrotten, annars kan de riskera att få ogiltig frånvaro på idrottslektionen och får då sitta på läktaren.

Inom de kommande veckorna så kommer de även ha idrott utomhus. Mer information om detta kommer från idrottsläraren.

Viktig information.

Det är många frågor kring Covid-19 viruset och vi kommer att bifoga en fil med mer information kring vad kommunen säger och rekommenderar.

Med vänliga hälsningar

Evin & Anju

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *