Rektorsbrev: November 2018

Denna månad kommer rektor Helenas brev ut lite tidigare. Från och med denna vecka kommer skolan att utökas med en förberedelseklass. Några av de eleverna kommer att ha idrott, musik och slöjd med oss eftersom de är fyror. Jag räknar med att alla välkomnar våra nya skolkamrater och är goda företrädare för Tingvallaskolan.

Läs hela Helenas brev. Hon informerar även om julavslutning och studiedag!
Novemberblad 2018

Rektorsbrev: Oktober 2018

Lagom till läslovet skriver rektor Helena bland annat om vikten av läsning i sitt senaste rektorsbrev. Och jag kan inte NOG understryka hur viktigt det är att VI, ni – hemma och vi – i skolan, gemensamt uppmuntrar läsning. Och, som Helena skriver, läsning handlar om FÖRSTÅELSE så just när det gäller läsförståelse spelar inte språket ni läser på någon roll. Det viktiga är att ni pratar om det ni läst och ibland stannar upp och funderar över BÅDE vad ni just läst – om det påminner er om annat ni läst eller upplevt – och tänker framåt: VAD tror ni kommer hända senare i texten? DET är vad läsförståelse handlar om. Inte att läsa en massa ord utan att prata om det!